Vekstsonen

Når du og virksomheten din er i vater, er neste steg å videreutvikle deg – å ta neste steg i din egen vekst. Dette handler om å trimme ferdigheter og ta ansvar for egen kompetanseutvikling. Motivasjonen for dette kan være drevet av behag (lyst, vilje, verdier) men den kan også være drevet av et element av nødvendighet; det vi på moderne norsk kaller «sense of urgency». Dette betyr at du må tåle, takle og like videreutvikling og lage nye mål for veien videre. Eierskap og lyst trigges av at du finner ut hvorfor du skal ta neste steg. Eierskap og medarbeiderskap går hånd i hånd.

Vekstsonen

Vekstsonen er et uttrykk vi bruker på at vi gjør noe aktivt for å endre våre innarbeidede vaner. Å flytte seg inn i vekstsonen innebærer at vi gjør noe aktivt for virkelig å lære noe nytt. Ved å velge oss inn i vekstsonen utvider vi vårt repertoar av atferd, ferdigheter og tankemønster. Vekstsonen er noe kvalitativt annet enn å være i komfortsonen. Å endre væremåte, vaner ferdigheter og flytte tankesett - kan være krevende. Selvobservasjon, refleksjon, mot og trening må til.

Peter Senge har sagt det så klokt: «People don't resist change, they resist being changed». Han siktet til at de fleste av oss er mest tilbøyelig til å gjennomføre endringer vi selv ønsker. Det gjør vi da også ofte over tid – kanskje uten at vi engang tenker på det som endringer. Fordi endringene er små, skjer over tid og fordi de er ønsket, legger vi ikke merke til dem.

Mer krevende er det når endringene er et resultat av utenforliggende endringspress. Det betyr at noe i våre omgivelser presser oss til å foreta endringer. Endringene er nødvendige tilpasninger for å kunne fungere tilfredsstillende i de omgivelsene vi skal inn i eller allerede befinner oss i.

Forholdet til endringer

Vi mennesker har et ambivalent forhold til, endringer. Endring innebærer ofte risiko, det kan føles utrygt fordi vi vet hva vi har men ikke hva vi får. Vi er engstelige for å bevege oss inn i noe vi ikke vet hva innebærer. På den annen side når vi gjør det, er det samtidig noe frydefullt i det. Skrekkblandet fryd! Slik er det for det fleste når det gjelder endringer som har betydning for oss. Det utløser motsetninger i oss som det er viktig å forstå – enten vi skal jobbe med oss selv eller hjelpe andre til å endre seg.

Når vi utsetter oss for litt fare (i vekstsonen), er det fare for at vi kan bli litt bedre! Rune Semundseth, 2016