Plattformen

Medarbeiderkoden handler om å lykkes som ansatt på tre nivåer; 1) i plattformen, 2) i vekstsonen og 3) i den gode dialogen. Det første nivået handler om å forstå seg selv, sin egen virksomhet og hvorfor vi gjør det vi gjør. Det spiller ingen vesentlig rolle om du er overordnet eller underordnet. Det som betyr noe er at du er ordnet – at du er i vater - at plattformen din er så robust at du tåler og liker deg selv, tåler og liker din virksomhet og at du er rustet for videre utvikling og vekst. To grunnleggende spørsmål er: Hva og hvem har ført meg hit og hvorfor jobber jeg akkurat her?

Både ledelse, selvledelse og medarbeiderskap handler om å skape gode resultater. For å lykkes er to faktorer helt grunnleggende. Det er:

Positive endringer må skje ved at mennesker frigjør (utnytter) og tar i bruk eget potensial. Talenter blomstrer best når gode betingelser for læring og utvikling er tilstede (den gode plattformen). Når mennesket myndiggjøres, modiggjøres og ansvarliggjøres i sitt arbeid, er sjansen for å utnytte potensialet i hver enkelt størst. Å utfordre og støtte medarbeideren - å skape et miljø preget av aktivt medarbeiderskap - er en bra plattform for utvikling og vekst.


Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Joe Louis (1914-1981)
Fyll ut Kontaktskjema eller ring 90 74 98 64

Felt merket med * må fylles ut