Workshop

Våre workshops og foredrag er basert på at vi best kan skape utvikling og læring når individet utfordres og trenes. Våre treningssamlinger innebærer gode rom for refleksjon - noe de aller fleste av oss har for lite av i en travel hverdag. Lederskap og medarbeiderskap går hånd i hånd og bidrar til en lærende organisasjon der den enkelte skaper økt engasjement og ansvarlighet mht. virksomhetens mål.

Invitasjon til neste autoriseringskurs i Medarbeiderkoden:

http://www.businessmastering.no/workshops/medarbeiderkoden/autoriseringskurs/

Invitasjon til neste DYPDYKK her:

http://www.businessmastering.no/nyheter/