Verktøy

Boken er full av verktøy. Under kan du finne flere verktøy som er nyttig for deg som ønsker å jobbe med refleksjonene og notere mens du leser boken. MK Arbeidsbok finner du lenger ned i denne artikkelen. Rune Semundseth sin livsvisjon finner du helt nederst. Kanskje den inspirerer til at du lager din egen? Livet er for kort til å ikke være bevisst på hva som skaper et godt liv. Når du reflekterer rundt dette skjer det noe bra. Om du skriver ned dine tanker, blir du enda mer bevisst. Prøv det! Kanskje trenger du litt påfyll til undring og refleksjon rundt temaet å yte ditt aller beste – utnytte dine talenter mer optimalt. Kanskje har du noen sterke sider som du i liten grad får brukt i dagens virke? Kanskje har du en eller annen hjertesak som det har vært vanskelig å prioritere så langt i livet? Kanskje har du noen ambisjoner om å få mer ut av det potensialet du sitter på – innenfor ett eller flere områder i livet. Bokens formål er å nå deg som ønsker å styrke din selvinnsikt, og som ønsker å ta neste steg i din utvikling, i vekstsonen. Dette kan dreie seg om kompetanseutvikling i jobben, skape bedre resultater, bidra mer til samfunnet, bygge nettverk for deg og din virksomhet, bli en bedre venn eller ektefelle, eller rett og slett bli litt klokere – omdanne kunnskap til klokskap.

sytemeldingsskjema-2013a-copyright-oppfinnerkontoret-no-1sytemeldingsskjema-2013a-copyright-oppfinnerkontoret-no-1.pdf

a4-modella4-modell.jpg

Medarbeiderkoden-arbbok-okt15-v1Medarbeiderkoden-arbbok-okt15-v1.pdf

Rs LivsvisjonRS-livsvisjon.pdf