Metoden

Metoden har en logisk rekkefølge og en rekke perspektiver, verktøy, tips, faglige vinklinger og historier til ettertanke og refleksjon. Medarbeiderkoden er en 3-lags-metode med en verktøykasse full av refleksjoner og konkrete grep.

Metoden består av 3 nivåer eller lag:

1) Plattformen

2) Vekstsonen

3) Dialogen