17.12.2014

BLOGG om medarbeiderskap

Dette er en blogg om medarbeiderskap. Et aktivt medarbeiderskap bygger på at medarbeider er ansvarsbevisst, opptatt av å være en god kollega/medspiller og handlingsorientert. Medarbeiderskap er en metode og en arbeidsform med hensikt å skape en virksomhetskultur bygget på individuelt eierskap og ansvarlighet.

Medarbeiderskap er en praktisk tilnærming til menneskeutvikling som skaper fundament for det lærende menneske og den lærende organisasjon.

Å lede seg selv i et fellesskap - i et arbeidsmiljø – til beste for alle - handler om at hver og en av oss stiller minimum følgende spørsmål:

Lenger ned på siden ser du en blogg som omhandler disse temaene. Bli med og del din klokskap!

Lederen og medarbeideren har til felles at de har grunnleggende behov for å utvikle seg, å føle seg betydningsfull, bli utfordret og oppleve mestring. Det skaper selvfølelse og selvtillit - plattformen for gode arbeidsmiljøer og gode prestasjoner! - Rune Semundseth, 2014 Plattform for mestring!
comments powered by Disqus