Medarbeiderkoden - nøkler til aktivt medarbeiderskap

Medarbeiderkoden inneholder en logisk metode og praktiske verktøy som du kan benytte i utviklingsprosesser og refleksjoner vedrørende arbeidsglede, mening, tilhørighet, autonomi og mestring, hjørnestener og mursteiner i fagområdet medarbeiderskap. Vi, altså Forlaget, Einar Wergeland-Jenssen og Rune Semundseth, anser metoden som egnet både for små og store utfordringer, for små og store mål, for små og store virksomheter. Boken er blitt pensum for lederutvikling i flere virksomheter i Norge, fordi den inneholder en rekke praktiske verktøy som f.eks. Forventningskontrakten og Makkerordning basert på sterke allianser. Les mer om selskapet bak Medarbeiderkoden på www.businessmastering.no og les mer om boken via toppmenyen.

Les bloggen Om boka